Close

Nyheter

Høsten 2023 – legesituasjonen

Vikar for Katrine Gullestad:  Diana Vidacic fra uke 36 til sommeren 2024 Vikar Marte Kvittum Tangen: Ørjan Waldenstrøm, Wenche M B Solberg og Katrine Barli fra måned skifte august / september. Til sommeren 2024 Vikar Oda Martine Øverhaug:  Ørjan Waldenstrøm, Wenche M B Solberg og Katrine Barli. Til sommeren 2024 Ny fastlege til dere som […]

Read More

Du er ikke avvist selv om du blir avvist.

I høst endret Tynset legesenter sitt timebestillingssystem. Legene bruker nå time på dagen og man ønsker å prioritere henvendelsene så godt som mulig. Den foretrukne måten å bestille time på er å legge inn en bestilling i helsenorge. Dessverre er det slik at du da, dersom vi ikke har en ledig time denne dagen får […]

Read More

Godkjent petroleumslege

Ørjan Waldenstrøm, vikar ved Tynset legesenter er godkjent petroleumslege. Ta kontakt om du trenger offshore attest. Dr. Waldenstrøm jobber 2 uker på og 3 uker av. Følg med på hjemmesiden når han er tilstede. Husk: Bestill time via telefon eller helsenorge hvis du har fastlege ved Tynset legesenter. Ikke fastlege her? Be fastlege sende over […]

Read More

Nytt timebestillingssytem

Tynset legesenter starter 1. oktober 2022 opp med nytt timebestillingssystem. Det vil ikke være mulig å bestille time du skal ha i oktober nå på grunn av dette. Denne endringen vil gi fordeler som: kortere ventetid mindre flytting av timer ved fravær tettere oppfølging av fastlege Mer informasjon kommer i løpet av september.

Read More

Reseptbestilling

Har du bestilt en resept via helsenorge, men ikke fått tilbakemelding om den er i orden? Dette kan du lett gå inn på helsenorge og sjekke, velg legemidler, der er det full oversikt over dine aktive resepter.

Read More

Vedrørende forskrivning av A- og B-resepter

Alle pasienter som har behov for A og B resepter må inn på time, fortrinnsvis fastlegen. Dette i samsvar med krav fra Helsetilsynet jmf «Vanedannende legemidler – forskrivning og forsvarlighet». Alle våre resepter sendes nå som elektroniske resepter (eResept) og medisinen kan hentes ved alle apoteker i Norge.

Read More