Close

30. november 2023

Norovirus/omgangssyken (info)

Symptomer 
Oppkast
Magesmerter
Diare
I tillegg får mange hodepine, ledd og muskelsmerter, feber
Behandling:
Det finnes ingen behandling for omgangssyken. Men man kan lindre symptomene med å få i seg rikelig med væske, i små mengder om gangen.
Husk: God håndhygiene – vask deg med såpe og vann.
Hold deg hjemme til det har gått 48 timer etter siste diare/oppkast.  
Trenger man oppsøke lege? 
Ved langvarig oppkast og diare og bekymring for egen allmenntilstand bør du kontakt lege.
Hos små barn er viktig at man vurderer barnets allmenntilstand, hvis man er bekymret bør man kontakte lege.