Close

Disse finner du på kontoret

Andreas Winter

Vikarlege

Vikar for Marte Kvittum Tangen

Anne Bruaset

Helsesektretær

Anne Kari Graneng

Sykepleier

Astrid Ruud

Konsulent

Berit Dalen

Sykepleier

Diana Vidavic

Vikarlege / norsjøturnus

Oppstart 7. november. Vikar for Nakita Saleem og Oda Martine Øverhaug

Eva Folstad

Fastlege / nordsjøturnus

Grete Storrøsten

Sykepleier

Hege Vangen

Avdelingsleder/sykepleier

Helene Solberg

Turnuslege / LIS1

Iselin Bergersen

Fastlege / nordsjøturnus

Karin Nygårdshaug

Sykepleier

Katrine Gullestad

Fastlege / nordsjøturnus

Linda Brænd

Fastlege

Marte Kvittum Tangen

Fastlege

I permisjon til august 2023

Marie I. Rasmussen

Vikarlege

Vikar for Marte Kvittum Tangen

Nakita Saleem

Fastlege

Permisjon til høsten 2023

Oda M. Øverhaug

Fastlege

Permisjon til høsten 2023

Ove Feragen

Fastlege

Sarita Stolsmo

Fastlege

Wenche Solberg

Vikarlege

Vikar for Nakita Saleem og Oda Martine Øverhaug

Ørjan Waldenstrøm

Vikarlege

Vikar for Nakita Saleem og Oda Martine Øverhaug

Nordsjøturnus

Uker i nordsjøen er merket med gult.

Turnusliste for Iselin, Eva og Katrine
Iselin Bergersen
31-32
33-35
36-37
38-40
41-42
43-45
46-47
48-50
51-52
1-3
Eva Folstad
34-35
36-38
39-40
41-43
44-45
49-50
51-1
Katrine Gullestad
37-38
39-41
42-43
44-46
47-48
49-51
52-1
2-4
Turnusliste for Ørjan, Wenche og Diana
Ørjan Waldenstrøm
36-37
38-40
41-42
43-45
46-47
48-50
51-52
1-3
Wenche Solberg
36 og 39
40-42
43-44
45-47
48-49
50-52
Diana Vidavic
45-46
47-49
50-51
52-2