Close

Liste over ansatte

Andreas Winter

Vikarlege

Vikar for Marte Kvittum Tangen

Anne Bruaset

Helsesektretær

Anne Kari Graneng

Sykepleier

Astrid Ruud

Konsulent

Berit Dalen

Sykepleier

Diana Vidavic

Vikarlege / norsjøturnus

Oppstart 7. november. Vikar for Nakita Saleem og Oda Martine Øverhaug

Grete Storrøsten

Sykepleier

Hege Vangen

Avdelingsleder/sykepleier

Guro Fjeldbu Heitun

Turnuslege / LIS1

Iselin Bergersen

Fastlege / nordsjøturnus

Karin Nygårdshaug Dalbakk

Sykepleier

Katrine Gullestad

Fastlege / nordsjøturnus

Linda Brænd

Fastlege

Marte Kvittum Tangen

Fastlege

I permisjon til august 2023

Marie I. Rasmussen

Vikarlege

Vikar for Marte Kvittum Tangen

Nakita Saleem

Fastlege

Permisjon til høsten 2023

Oda M. Øverhaug

Fastlege

Permisjon til høsten 2023

Ove Feragen

Fastlege

Sarita Stolsmo

Fastlege

Wenche Solberg

Vikarlege

Vikar for Nakita Saleem og Oda Martine Øverhaug

Ørjan Waldenstrøm

Vikarlege

Vikar for Nakita Saleem og Oda Martine Øverhaug

Nordsjøturnus

Turnusliste for Iselin, Kristian og Joseph

Legene er på kontoret i de grønne ukene

Iselin Bergersen
4-5
6-8
9-10
11-13
14-15
16-18
19-20
21-23
24-25
26-28
29-30
31-33
34-35
36-38
39-40
41-43
44-45
46-48
49-50
51-1
Kristian J. Henriksveen
4-5
6-8
9-10
11-13
14-15
16-18
19-20
21-23
24-25
26-28
29-30
31-33
34-35
36-38
39-40
41-43
44-45
46-48
49-50
51-1
Joseph Lakmaal Fernando
23
24-26
27-28
29-31
32-33
34-36
37-38
39-41
42-43
44-46
47-48
49-51
51-1
Turnusliste for Wenche, Diana og Ørjan

Legene er på kontoret i de grønne ukene

Wenche Solberg
1-2
3-5
6-7
8-11
12-13
14-16
17-18
19-21
22-23
24-26
27-28
29-31
32-33
34-36
37-38
39-41
42-43
44-46
47-48
49-51
52-1
Diana Vidacic
3-4
5-7
8-9
10-13
14-15
16-18
19-20
21-23
24-25
-26-28
29-30
31-33
34-35
36-38
39-40
41-43
44-45
46-48
49-50
51-1
Ørjan Waldenstrøm
4-5
6-8
9-10
11-13
14-15
16-18
19-20
21-23
24-25
26-28
29-30
31-33
34-35
36-38
39-40
41-43
44-45
46-48
49-50
51-1

Kontortider for legene (uke 22)

Diana Vidacic

Vikar for Nikita og Oda Martine. Tilgjengelig torsdag


Ørjan Waldenstrøm

Vikar for Nikita og Oda Martine. Ikke tilgjengelig.

Wenche Solberg

Vikar for Nikita og Oda Martine. Tilgjengelig torsdag og fredag. Tilgjengelig etter lunsj tirsdag.

Michelle Eikå

Vikar for Joseph Lakmaal Fernando. Tilgjengelig tirsdag og onsdag.

Iselin Bergersen

Ikke tilgjengelig.

Kristian J. Henriksveen

Vikar for Katrine Gullestad. Ikke tilgjengelig.

Ove Feragen

Tilgjengelig tirsdag, torsdag og fredag. Tilgjengelig tirsdag, torsdag og fredag.

Sarita Stolsmo

Tilgjengelig torsdag. Tilgjengelig tirsdag og torsdag. Tilgjengelig før lunsj onsdag og fredag

Linda C. Brænd

Tilgjengelig mandag og onsdag. Tilgjengelig onsdag. Tilgjengelig etter lunsj tirsdag og før lunsj fredag

Andreas Winther

Vikar for Marte K. Tangen. Tilgjengelig fredag. Tilgjengelig torsdag før lunsj.

Marie Rasmussen

Vikar for Marte K. Tangen. Tilgjengelig mandag. Tilgjengelig onsdag før lunsj.

Guro Fjeldbu Heitun (LIS1)

Tilgjengelig tirsdag og onsdag.