Close

Liste over ansatte

Andreas Winter

Vikarlege

Vikar for Marte Kvittum Tangen

Anne Bruaset

Helsesektretær

Anne Kari Graneng

Sykepleier

Astrid Ruud

Konsulent

Berit Dalen

Sykepleier

Diana Vidavic

Vikarlege / norsjøturnus

Oppstart 7. november. Vikar for Nakita Saleem og Oda Martine Øverhaug

Eva Folstad

Fastlege / nordsjøturnus

Grete Storrøsten

Sykepleier

Hege Vangen

Avdelingsleder/sykepleier

Helene Solberg

Turnuslege / LIS1

Iselin Bergersen

Fastlege / nordsjøturnus

Karin Nygårdshaug

Sykepleier

Katrine Gullestad

Fastlege / nordsjøturnus

Linda Brænd

Fastlege

Marte Kvittum Tangen

Fastlege

I permisjon til august 2023

Marie I. Rasmussen

Vikarlege

Vikar for Marte Kvittum Tangen

Nakita Saleem

Fastlege

Permisjon til høsten 2023

Oda M. Øverhaug

Fastlege

Permisjon til høsten 2023

Ove Feragen

Fastlege

Sarita Stolsmo

Fastlege

Wenche Solberg

Vikarlege

Vikar for Nakita Saleem og Oda Martine Øverhaug

Ørjan Waldenstrøm

Vikarlege

Vikar for Nakita Saleem og Oda Martine Øverhaug

Nordsjøturnus

Turnusliste for Iselin, Eva og Kristian

Legene er på kontoret i de gule ukene

Eva Folstad
2-3
4-6
7-8
9-11
12-13
14-16
17-18
19-21
22-23
23-25
26-27
28-30
31-32
33-35
36-37
38-40
41-42
43-45
46-47
48-50
51-52
Iselin Bergersen
4-5
6-8
9-10
11-13
14-15
16-18
19-20
21-23
24-25
26-28
29-30
31-33
34-35
36-38
39-40
41-43
44-45
46-48
49-50
51-1
Kristian J. Henriksveen
4-5
6-8
9-10
11-13
14-15
16-18
19-20
21-23
24-25
26-28
29-30
31-33
34-35
36-38
39-40
41-43
44-45
46-48
49-50
51-1
Turnusliste for Wenche, Diana og Ørjan

Legene er på kontoret i de gule ukene

Wenche Solberg
1-2
3-5
6-7
8-11
12-13
14-16
17-18
19-21
22-23
24-26
27-28
29-31
32-33
34-36
37-38
39-41
42-43
44-46
47-48
49-51
52-1
Diana Vidacic
3-4
5-7
8-9
10-13
14-15
16-18
19-20
21-23
24-25
-26-28
29-30
31-33
34-35
36-38
39-40
41-43
44-45
46-48
49-50
51-1
Ørjan Waldenstrøm
4-5
6-8
9-10
11-13
14-15
16-18
19-20
21-23
24-25
26-28
29-30
31-33
34-35
36-38
39-40
41-43
44-45
46-48
49-50
51-1

Kontortider for legene (uke 5)

Diana Vidacic

Vikar for Nikita og Oda Martine. Ikke tilgjengelig.

Ørjan Waldenstrøm

Vikar for Nikita og Oda Martine. Mandag og torsdag tilgjengelig. Tirsdag øyeblikkelig / akutt hjelp. Onsdag øyeblikkelig / akutt hjelp før lunsj. Fredag øyeblikkelig / akutt hjelp, tilgjengelig etter lunsj.

Wenche Solberg

Vikar for Nikita og Oda Martine. Ikke tilgjengelig.

Eva Folstad

Ikke tilgjengelig.

Iselin Bergersen

Mandag, onsdag og torsdag tilgjengelig. Tirsdag kommunale oppgaver, tilgjengelig etter lunsj. Fredag kommunale oppgaver, akutt / øyeblikkelig hjelp etter lunsj.

Kristian J. Henriksveen

Vikar for Katrine Gullestad. Mandag til torsdag tilgjengelig. Fredag akutt / øyeblikkelig hjelp.


Ove Feragen

Mandag akutt / øyeblikkelig hjelp. Tirsdag tilgjengelig. Onsdag til fredag, ikke tilgjengelig.

Sarita Stolsmo

Mandag akutt / øyeblikkelig hjelp. Tirsdag og torsdag tilgjengelig. Onsdag tilgjengelig før lunsj. Fredag ikke tilgjengelig.

Linda C. Brænd

Mandag tilgjengelig. Tirsdag kommunale oppgaver, tilgjengelig etter lunsj. Onsdag tilgjengelig. Torsdag akutt / øyeblikkelig hjelp. Fredag ikke tilgjengelig.

Andreas Winther

Vikar for Marte K. Tangen. Mandag tilgjengelig. Tirsdag, torsdag og fredag ikke tilgjengelig. Onsdag kommunale oppgaver, akutt / øyeblikkelig hjelp etter lunsj.

Marie Rasmussen

Vikar for Marte K. Tangen. Mandag tilgjengelig. Tirsdag akutt / øyeblikkelig hjelp. Onsdag tilgjengelig før lunsj, kommunale oppgaver etter lunsj. Torsdag og fredag ikke tilgjengelig.

Helene Solberg (LIS1)

Tilgjengelig hele uken utenom fredag.