Close

6. oktober 2022

Time på dagen – siste nytt 18.11. 2022

  • Timebestilling via helsenorge. Viktig informasjon. Helsenorge har standard oppsett så vi får ikke lagd et oppsett som er tilpasset Tynset legesenter. Vi skjønner at det er forvirrende at det står; Foreslå ett eller flere tidspunkt som passer deg – og teksten under står det at det kan ta opptil 5 virkedager. Vi ønsker at dere i denne boksen skriver om du har lang kjørevei, kun gitte tidspunkt som passer – altså viktig informasjon til oss som fordeler timene. Leg gjerne det med grønn bakgrunn- det er informasjon fra oss.
  • Tilbakemeldingene på timene – selv om timeønske blir avvist anbefaler vi alle å logge seg inn på helsenorge og se svaret vi gir. Det står alltid en begrunnelse for hvorfor timeønske er avvist.
  • Vi ser ofte at pasienter bestiller time dager fastlege/ fastlegevikar ikke er tilstede. Følg med på hjemmeside for oppdatering av legene sin arbeidsuke.
  • Hvorfor kan man ikke bestille time frem i tid? Vi har nå et system hvor alle legene har ledige timer på dagen. Hvis vi begynner å sette opp pasienter på disse timene, vil systemet raskt gå tilbake til den gamle ordningen med lang ventetid og lite oppfølging hos fastlege.  Ved den nye ordningen er det kortere ventetid. Ved oppfølging fra sykehus, NAV, sykmeldinger og andre tjenester kommer man til fastlege/fastlegevikar.  Legene har ett gitt antall timer som kan forhåndsbookes. Ofte de 2-3 første timene + 1 etter lunsj.  Disse kan vi som sitter og fordeler timer / tar telefonen bruke en uke frem i tid. Legene disponerer timene hele tiden uansett tids perspektiv.  Ved spesielle behov kan dette diskuteres med oss som tar tlf med legene. Vi må gjøre det mest likt, men det vil alltid være noe som ikke faller untenfor reglene vi har satt.
  • Må vi gå med telefonen på oss hele tiden spør mange. Vi har bestemt at de som sender timeønske innen halv 12 får svar samme dag ,før halv tolv. Dette for at dere skal få slippe å gå med telefonen hele dagen.  De som sender inn etter 1130 – får svar neste morgen. Skulle det være ledig hos fastlege /vikarlege etter lunsj, ringer vi for å tilby time.
   •  F eks på å bestille time i neste uke:
    • Ønsker time mandag. Sender inn timeønske i løpet av helgen eller mandag morgen, får svar innen halv tolv mandag.
    • Ønsker time tirsdag. Sender inn timeønske på ettermiddagen/kveld på mandag, eller tirsdag morgen – får svar tirsdag før 1130.
  • Telefon / oppmøte: Vi er her for dere. Vi har utvidet telefontiden – så det skal være lettere å få tak i oss.
  • Resepter: Kan bestilles via helsenorge, via telefon og ved fysisk oppmøte. 5 virkedager på å få reseptene. Er du helt tom, ring eller skriv dette når du bestiller.