Close

14. september 2021

Reseptbestilling

Har du bestilt en resept via helsenorge, men ikke fått tilbakemelding om den er i orden?
Dette kan du lett gå inn på helsenorge og sjekke, velg legemidler, der er det full oversikt over dine aktive resepter.