Close

15. juni 2021

Fastlegesituasjonen i Tynset kommune:

Tynset kommune har som andre kommuner i Norge i lengre tid merket utfordringen rundt arbeidsmengde, rekruttering og drift av fastlegetjenesten. Dette, i tillegg til en langvarig pandemi, har skapt et stort press på tjenesten over tid.
Samtidig har vi på bakgrunn av flere sammenfallende utfordringer havnet i en situasjon hvor vi ikke har full oppdekning ved vårt fastlegekontor. Dette vil føre til noe lengre ventetid, at det som kan vente må vente og at fastlegetjenesten fra nå og over sommeren ikke vil fungere helt slik vi er vant til.
Tynset kommune vil allikevel presisere at alle våre innbyggere vil få den legehjelpen som er nødvendig og at våre tjenester fortsatt er både gode og forsvarlige, men at tersklene og tilgjengeligheten kan være noe forandret.
Tynset kommune beklager dette og jobber kontinuerlig for å løse utfordringene og skape løsninger.